เรียนต่อประเทศแคนาดา    เรียนต่อแคนาดา                                                  Tel: 02-658-7599, 086-086-0035
  081-868-3800
 Line:@istudycanada 
เพิ่มเพื่อน อยากทราบข้อมูลไปเรียนต่อแคนาดา  เรียนภาษาที่แคนาดา  แคนาดา  สอบถาม  ไปแคนาดา
iStudycanada สมาชิกศูนย์ศึกษาแคนาดาแห่งประเทศไทยภายใต้รัฐบาลแคนาดา
เรียนต่อแคนาดา  ศึกษาต่อแคนาดา หลักสูตรเรียนภาษา  โรงเรียนมัธยมศึกษาในแคนาดา  และมหาวิทยาลัย
เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนภาษาที่แคนาดา
เรียนภาษาที่แคนาดา โรงเรียนมัธยมในแคนาดา มหาวิทยาลัยในแคนาดา ซัมเมอร์แคมป์ในแคนาดา
หน้าแรก
เรียนภาษาที่แคนาดา
เรียนโรงเรียนมัธยมแคนาดา
เรียนต่อมหาวิทยาลัยแคนาดา
เรียนซัมเมอร์ที่แคนาดา
นักเรียนที่เรียนที่แคนาดา
เรียนต่อประเทศแคนาดา
ศูนย์ศึกษาต่อแคนาดา
ติดต่อศูนย์ศึกษาต่อแคนาดา
ศึกษาต่อแคนาดา
เรียนต่อประเทศแคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา
เรียนต่อมัธยมที่แคนาดา
เรียนต่อมหาวิทยาลัยในแคนาดา
ไปซัมเมอร์แคมป์ที่แคนาดา
นักเรียนไทยในแคนาดา ไปแคนาดา ศูนย์ศึกษาแคนาดา
ไปเรียนแคนาดาต้องทำอย่างไร

 

เรียนภาษาอังกฤษ:: สถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย
:: ค้นหาสาขาที่ต้องการ ในมหาวิทยาลัย Find Program in Canada
:: หน่วยงานการศึกษาแคนาดา Successcanada
:: The Canadian Academic English Language (CAEL)
::
ทดสอบภาษาอังกฤษ และทราบผลสอบของตนเองแบบออนไลน์ได้
:: ติดต่อศูนย์ประสานงานย้ายถิ่นฐานประเทศแคนาดา iServiceCanada

เรียนภาษา
:: พบกับงานการศึกษาแคนาดา เร็วๆนี้

ติดต่อสถานทูตแคนาดา
สถานที่ยื่นวีซ่า:
ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศแคนาดา
อาคาร เดอะ เทรนดี้ เลขที่ 10/198-201 ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110
Tel: 02-658-7599, 02-118-7007
  - ยื่นวีซ่าแคนาดา: จันทร์ ถึง ศุกร์ 09:00น.-17:00น.
  - รับวีซ่าแคนาดา:  จันทร์ ถึง ศุกร์ 10:00น.-17:00น.

-> ปรึกษาการยื่นขอวีซ่าแคนาดา iServicecanada
-> Contact Embasy of Canada

-> Where to go for Medical Check-up?
-> Check Processing times for study permit

-> Check Status for your visa (Temp Visas, Study Permits or Work Permits)
-> สอบถามสถานะวีซ่า: bangkok-im-enquiry@international.gc.ca

เรียนภาษา:: การท่องเที่ยว ที่พัก สถาพอากาศ ข่าวสารและข่าวประจำวัน

+ สภาพอากาศของเมืองต่างๆในแต่ละมณฑลในแคนาดา
+ ข้อมูลทั่วไปของเมือง Calgary แห่งมณทล Alberta - AB

+ ข้อมูลทั่วไปของเมือง Edmonton แห่งมณทล Alberta - AB
+ ข้อมูลทั่วไปของเมือง Montreal แห่งมณทล Quebec - QC
+ ข้อมูลทั่วไปของเมือง Ottawa แห่งมณทล Ontario - ON
+ ข้อมูลทั่วไปของเมือง Quebec City แห่งมณทล Quebec - QC
+ ข้อมูลทั่วไปของเมือง Regina แห่งมณทล Saskatchewan - SK
+ ข้อมูลทั่วไปของเมือง Saskatoon แห่งมณทล Saskatchewan - SK
+ ข้อมูลทั่วไปของเมือง Toronto แห่งมณทล Ontario - ON
+ ข้อมูลทั่วไปของเมือง Victoria แห่งมณทล British Columbia - BC
+ ข้อมูลทั่วไปของเมือง Vancouver แห่งมณทล British Columbia - BC
+ ข้อมูลทั่วไปของเมือง Winipeg แห่งมณทล Manitoba - MB
+ ข้อมูลขนส่งมวลชน Vancouver Local Bus, Skytrain และ Seabus
             
                         อยากไปเรียนที่แคนาดา
เรียนต่อแคนาดา
 เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อแคนาดา  ศึกษาต่อแคนาดา หลักสูตรเรียนภาษา  โรงเรียนมัธยมศึกษาในแคนาดา  และมหาวิทยาลัย
 iSC - iStudycanada  |   สมาชิกศูนย์ศึกษาแคนาดาแห่งประเทศไทยภายใต้รัฐบาลแคนาดา
  Tel: 02-658-7599, 086-086-0035,  081-868-3800 เพิ่มเพื่อน
 ©2017 ISC - iStudycanada & iServiceCanada & docueasy English in Canada. All Rights Reserved - Thailand
©2017 Thai Canadian Education Centre. All Rights Reserved - Canada