ศึกษาต่อแคนาดา    เรียนต่อแคนาดา                                                  Tel: 02-658-7599, 086-086-0035
  081-868-3800
 Line: @istudycanada 
เพิ่มเพื่อน อยากทราบข้อมูลไปเรียนต่อแคนาดา  เรียนภาษาที่แคนาดา  แคนาดา  สอบถาม  ไปแคนาดา
iStudycanada สมาชิกศูนย์ศึกษาแคนาดาแห่งประเทศไทยภายใต้รัฐบาลแคนาดา
เรียนต่อแคนาดา  ศึกษาต่อแคนาดา หลักสูตรเรียนภาษา  โรงเรียนมัธยมศึกษาในแคนาดา  และมหาวิทยาลัย
เรียนภาษาที่แคนาดา โรงเรียนมัธยมในแคนาดา มหาวิทยาลัยในแคนาดา ซัมเมอร์แคมป์ในแคนาดา
หน้าแรก
เรียนภาษาที่แคนาดา
เรียนโรงเรียนมัธยมแคนาดา
เรียนต่อมหาวิทยาลัยแคนาดา
เรียนซัมเมอร์ที่แคนาดา
นักเรียนที่เรียนที่แคนาดา
เรียนต่อประเทศแคนาดา
ศูนย์ศึกษาต่อแคนาดา
ติดต่อศูนย์ศึกษาต่อแคนาดา
โรงเรียนมัธยมในแคนาดา
เรียนต่อประเทศแคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา
เรียนต่อมัธยมที่แคนาดา
เรียนต่อมหาวิทยาลัยในแคนาดา
ไปซัมเมอร์แคมป์ที่แคนาดา
นักเรียนไทยในแคนาดา ไปแคนาดา ศูนย์ศึกษาแคนาดา
ไปเรียนแคนาดาต้องทำอย่างไร
 
 
การศีกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศแคนาดา

โรงเรียนในแคนาดา

เรียนต่อต่างประเทศ

ไปแคนาดา

เรียนต่อมัธยมปลาย โรงเรียนรัฐบาลในแคนาดา - Canadian Public School โรงเรียนรัฐในแคนาดาจะถูกแบ่งเป็นเขตการศึกษา ต่างๆ ซึ่งแต่ละเขตก็จะมีโรงเรียน เพื่อรองรับนักเรียนในแต่ละระดับ ซึ่งจะแตกต่างกันตามขนาด และจำนวน ประชากรในแต่ละพื้นที่ของแคนาดา ไม่ว่าจะเป็น ระดับอนุบาล (Kindergartens) ระดับประถม (Primary & Elementary Schools) ระดับมัธยมต้น (Middle Schools) และระดับมัธยมปลาย (High & Secondary Schools) รวมถึงนักเรียนต่างชาติ (International Student) โรงเรียนรัฐแคนาดา (Public School) จะมีจำนวนนักเรียนที่มากกว่าโรงเรียนเอกชนแคนาดา (Private School) นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวแคนาเดียน และมีระบบการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนต่างชาติ (International Student Program in Canada) มีความ หลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี และเชื้อชาติ

ศึกษาต่อแคนาดา โรงเรียนเอกชนในแคนาดา - Canadian Private School โรงเรียนเอกชนในแคนาดามีอัตราครูต่อนักเรียน ที่ดีกว่าโรงเรียนของรัฐจึงทำให้ การดูแลนักเรียนเป็นไปอย่างทั่วถึง ส่วนหลักสูตรการเรียนการสอน วิชาเลือก ต่างๆ รวมถึงการเน้นความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ทักษะด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะแขนงต่างๆ จะมีคุณภาพ เทียบเท่ากับโรงเรียนของรัฐในแคนาดา และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึง การทัศนศึกษา ค่าเล่าเรียนของโรงเรียนทั้งสองระบบใกล้เคียงกัน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนต่างชาติ

  โรงเรียนรัฐบาลในแคนาดา - Canadian Public School
เรียนต่อแคนาดาที่เขตการศึกษาแอ็บบอทส์ฟอร์ด Burnaby school district Abbotsford School District (SD 34) เขตการศึกษาแอ็บบอทส์ฟอร์ด – Abbotsford, British Columbia
มีประชากรประมาณ 200,000 คน อยู่ห่างจากสนามบินแอ็บบอทส์ฟอร์ด 10 กิโลเมตร ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 46 โรงเรียน ระดับมัธยม 16 แห่ง และระดับประถม 30 แห่ง

โรงเรียนในแคนาดา Burnaby school district Burnaby School District (SD 41) เขตการศึกษาเบอร์นาบี - Burnaby, British Columbia
มีประชากรประมาณ 250,000 คน อยู่ห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์ 20 กิโลเมตร ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 49 โรงเรียน ระดับมัธยม 8 แห่ง และระดับประถม 41 แห่ง

เขตการศึกษาโคม็อก วัลเล่ย Burnaby school district Comox Valley School District (SD 71) เขตการศึกษาโคม็อก วัลเล่ย์ - Courtenay, British Columbia
เป็นเมืองขนาดเล็กมีประชากรประมาณ 60,000 คน อยู่ห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์ 200 กิโลเมตรบนเกาะวิคตอเรีย ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 22 โรงเรียน ระดับมัธยม 6 แห่ง และระดับประถม 16 แห่ง
เรียนต่อโรงเรียนมัธยมในแคนาดา Burnaby school district Coquitlam School District (SD 43) เขตการศึกษาโคควิทแลม - Coquitlam, British Columbia
มีประชากรประมาณ 220,000 คน อยู่ห่างจากสนามบินแวนคู 35 กิโลเมตร ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 69 โรงเรียน ระดับมัธยม 24 แห่ง และระดับประถม 45 แห่งใน 3 เมือง Coquitlam, Port Coquitlam และ Port Moody

เรียนต่อมัธยมแคนาดาเขตการศึกษาโควิชาน Burnaby school district Cowichan Valley School District (SD 79) เขตการศึกษาโควิชาน – Duncan, British Columbia
มีประชากรประมาณ 50,000 คน อยู่ทางเหนือเมืองวิคตอเรีย บนเกาะวิคตอเรียห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์ 100 กิโลเมตร ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 25 โรงเรียนระดับมัธยม 4 แห่ง และระดับประถม 21 แห่ง

โรงเรียนมัธยมในแคนาดา Burnaby school district Delta School District เขตการศึกษาเดลต้า - Delta, British Columbia
มีประชากรประมาณ 110,000 คน อยู่ทางใต้ห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์ 15 กิโลเมตร ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 31 โรงเรียน ระดับมัธยม 7 แห่ง และระดับประถม 24 แห่ง

เรียนต่อมัธยมแคนาดาเขตการศึกษาโกลเด้น ฮิลส์ Burnaby school district Golden Hills School Division (SD 75) เขตการศึกษาโกลเด้น ฮิลส์ – Strathmore, Alberta
ตั้งอยู่ชานเมือง Calgary (คัลการี่) มีประชากรประมาณ 15,000 คน อยู่ทางตะวันออกห่างจากสนามบินคัลการี่ 60 กิโลเมตร ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 18 โรงเรียน ระดับมัธยม 6 แห่ง และระดับประถม 12 แห่ง

เรียนต่อแคนาดา Burnaby school district Langley School District (SD 35) เขตการศึกษาแลงเลย์ - Langley, British Columbia
มีประชากรประมาณ 30,000 คน อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์ 45 กิโลเมตร ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 26 โรงเรียน ระดับมัธยม 10 แห่ง และระดับประถม 26 แห่ง

เรียนต่อมัธยมที่เขตการศึกษานาไนโม่ Burnaby school district Nanaimo Ladysmith School District (SD 68) เขตการศึกษานาไนโม่ – Nanaimo, British Columbia
มีประชากรประมาณ 100,000 คน อยู่ทางเหนือเมืองวิคตอเรียบนเกาะวิคตอเรียห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์ 100 กิโลเมตร ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 38 โรงเรียนระดับมัธยม 7 แห่ง และระดับประถม 31 แห่ง

เรียนค่อแคนาดาเขตการศึกษานิว มินสเตอร์ Burnaby school district New Westminster School District (SD 40) เขตการศึกษานิว มินสเตอร์ – New Westminster, British Columbia
มีประชากรประมาณ 70,000 คน อยู่ทางทิศตะวันออกห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์ 22 กิโลเมตร ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 12 โรงเรียน ระดับมัธยม 1 แห่ง และระดับประถม 9 แห่ง

เรียนต่อมัธยม Burnaby school district North Vancouver School District (SD 35) เขตการศึกษานอร์ทแวนคูเวอร์์ - North Vancouver, British Columbia
มีประชากรประมาณ 90,000คน อยู่ทางเหนือห่างจากสนามบินแวนคู 15 กิโลเมตร ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 33 โรงเรียน ระดับมัธยม 7 แห่ง และระดับประถม 26 แห่ง

เรียนต่อแคนาดา Burnaby school district Richmond School District (SD 38) เขตการศึกษาริชมอนด์ - Richmond, British Columbia
มีประชากรประมาณ 200,000 คน อยู่ห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์ 2 กิโลเมตร ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 49 โรงเรียน ระดับมัธยม 11 แห่ง และระดับประถม 38 แห่ง
ไปเรียนที่แคนาดา Burnaby school district Sea to Sky School District (SD 48) เขตการศึกษาซีทูสกาย(สควอมิสท์) - Squamish, British Columbia
มีประชากรประมาณ 30,000 คน อยู่ห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์ 60 กิโลเมตร ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 15 โรงเรียน ระดับมัธยม 5 แห่ง และระดับประถม 10 แห่ง
เขตการศึกษาซูค Burnaby school district Sooke School District (SD 62) เขตการศึกษาซูค – Victoria, British Columbia
มีประชากรประมาณ 15,000 คน อยู่ห่างจากสนามบินวิคทอเรีย 50 กิโลเมตร ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 26 โรงเรียน ระดับมัธยม 8 แห่ง และระดับประถม 18 แห่ง
เรียนภาษาที่แคนาดา Burnaby school district Surrey School District (SD 36) เขตการศึกษาเซอร์เรย์ - Surrey, British Columbia
มีประชากรประมาณ 500,000 คน อยู่ทางใต้ห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์ 25 กิโลเมตร ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 127 โรงเรียน ระดับมัธยม 25 แห่ง และระดับประถม 102 แห่ง
เรียนต่อมัธยมที่เขตการศึกษาเวอร์นอน Burnaby school district Vernon School District (SD 22) เขตการศึกษาเวอร์นอน - Vernon, British Columbia
เป็นเมืองขนาดกลางมีประชากรประมาณ 40,000 คน อยู่ทางตะวันตกห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์ 400 กิโลเมตร ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 19 โรงเรียน ระดับมัธยม 5 แห่ง และระดับประถม 14 แห่ง
ศึกษาต่อต่างประเทศ Burnaby school district Victoria School District (SD 61) เขตการศึกษาวิคทอเรีย - Victoria, , British Columbia
วิคทอเรียเป็นเมืองหลวงของมณฑลบริติช โคลัมเบียมีประชากรประมาณ 350,000 คน อยู่ห่างจากสนามบินวิคทอเรีย 25 กิโลเมตรประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 45 โรงเรียน ระดับมัธยม 17 แห่ง และระดับประถม 28 แห่ง
นักเรียนในแคนาดา Burnaby school district West Vancouver School District (SD 45) เขตการศึกษาเวสท์ แวนคูเวอร์ - West Vancouver, BC
มีประชากรประมาณ 50,000 คน อยู่ทางเหนือห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์ 15 กิโลเมตร ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 17 โรงเรียน ระดับมัธยม 3 แห่ง และระดับประถม 14 แห่ง
   
  โรงเรียนมัธยมเอกชนในประเทศแคนาดา - Canadian Private School
โรงเรียนหญิงล้วนในแคนาดา Burnaby school district Balmoral Hall School โรงเรียนสตรีบัลมอรัลฮอลล์์ - Winipeg, Manitoba
เป็นโรงเรียนประจำ boarding school สำหรับนักเรียนหญิง ในเมืองขนาดกลาง เหมาะกับการอยู่อาศัยผู้คนเป็นมิตร Balmoral
ส่งเสริมให้นักเรียน เรียนและร่วมกิจกรรม มีการแบ่งปันวัฒนธรรมที่หลากหลาย นักเรียนจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีมีหลักสูตร ด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ ที่มีคุณภาพ อาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด
เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ Burnaby school district Bodwell High School โรงเรียนบอทเวลล์ ไฮสคูล์ - North Vancouver, British Columbia
ระดับมัธยมเกรด 8 – 12 ของเอกชนที่มีชื่อเสียง เป็นสังคมเมืองเล็กๆ ใช้เวลา 30 นาทีจากสนามบินแวนคูเวอร์ และการเดิน ทางเข้าเมืองแวนคูเวอร์ใช้เวลาเพียง 20 นาทีเท่านั้น อัตรานักเรียนต่อครูมีจำนวนน้อยทำให้การดูแลทั่วถึง จึงเหมาะกับ นักเรียนที่ต้องการศึกษาเล่าเรียนอย่างแท้จริง ที่พักมีให้เลือกทั้งแบบหอพักในโรงเรียนและพักกับโฮมสเตย์ชาวแคนาเดียน
Brentwood School Canada Brentwood Canada Brentwood College School โรงเรียนเบรนวูด - Mill Bay (Victoria), British Columbia
โรงเรียนประจำเอกชนมีคุณภาพเก่าแก่ก่อตั้งปี ค.ศ. 1923 เปิดรับนักเรียนระดับเกรด 9 – 12 มีนักเรียนทั้งหมด 400 กว่าคนบนที่กินติดทะเลกว่า 100 ไร่ วัตถุประสงค์ หลักของโรงเรียนคือสร้างรากฐานการศึกษาและการเป็นผู้นำแด่นักเรียนเพื่อศึกษาต่อสู่มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงระดับโลก นักเรียนที่มีผลการเรียนดีสมัครเข้าเรียนได้
โรงเรียนตั้งอยู่ติดทะเลบนเกาะวิคตอเรีย 1 ชั่วโมงจากสนามบินนานาชาติวิคตอเรีย
ต่อแคนาดา Burnaby school district Bronte College โรงเรียนบรอนเต คอลเลจ - Toronto, Ontario
โรงเรียนประจำเอกชนเปิดรับนักเรียนระดับเกรด 9 – 12 ชั้นเรียนมีขนาดเล็กทำให้ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง วัตถุประสงค์ หลักของโรงเรียนคือ การสร้างรากฐานการศึกษาที่มั่นคงเพื่อศึกษาต่อ มีหลักสูตรเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าเรียนระดับ มหาวิทยาลัย โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่สวนที่เงียบสงบของเมืองมิสซิสซอวกาใกล้โตรอนโต แวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการศึกษาทางวิชาการ ทั้งนี้ยังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างน้ำตกไนแองการา และย่านใจกลางเมืองโตรอนโต
โรงเรียนเอกชนในแคนาดา Brentwood Canada Dwight School Canada โรงเรียนดไวต์- Shawnigan Lake, British Columbia
โรงเรียนเอกชนเตรียมอุดมศึกษาในแคนาดาเปิดสอนนักเรียนมัธยมปลายหลักสูตร IB (IB Diploma, BC Dogwood Diploma, US High School Diploma) เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในแคนาดา สหรัฐอเมริกา และอื่นๆ ทั่วโลก เป็นโรงเรียนขนาดเล็กดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง เน้นการเรียนรู้และความเป็นผู้นำ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โรงเรียนตั้งอยู่บริเวณวิทยาเขตที่สวยงามใน Shawnigan Lake
Glenlyon Norfolk School Brentwood CanadaGlenlyon Norfolk School โรงเรียนเกลนไลออน นอร์โฟล์ค - Victoria, British Columbia โรงเรียนประจำเอกชนในเมืองวิคทอเรีย เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อนุบาล – เกรด 12 หลักสูตร IB ประกอบด้วยนักเรียนชาวแคนาดาถึง 95% มีนักเรียนนานาชาติเพียง 5% จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนกับนักเรียนชาวแคนาดาอย่างแท้จริง ค่าเล่าเรียนไม่แพง สัดส่วนครูกับนักเรียนไม่มาก ทำให้นักเรียนได้การดูแลเป็นอย่างดีและทั่วถึง เน้นการศึกษาส่งเสริมความคิดของนักเรียน
โรงเรียนเอกชนเตรียมอุดมศึกษาในแคนาดา Brentwood Canada Pattison High School โรงเรียนแพตทิสัน- Vancouver, British Columbia
โรงเรียนเอกชนตั้งอยู่ใจกลางเมืองแวนคูเวอร์ในแคนาดาเปิดรับนักเรียนเกรด 8 – 12 ให้การรับรองคุณภาพโดยกระทรวงศึกษา British Columbia เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เน้นศึกษาอย่างเต็มศักยภาพของนักเรียน มีกิจกรรมเสริมทักษะให้นักเรียนทั้งด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา
โรงเรียนเอกชนหญิงล้วนในแคนาดา Burnaby school district Queen Margaret's School โรงเรียนควีนมาร์กาเร็ทรับนักเรียนชายหญิง - Duncan, British Columbia
การศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาล Kindergarten, ประถม Grade 1-6, เตรียมมัธยม Grade 7-8 และไฮสคูล Grade 9-12
โรงเรียนตั้งอยู่บนวิทยาเขตที่งดงามใน Cowichan Valley บนเกาะแวนคูเวอร์ เปรียบเสมือนบ้านหลังเล็กที่มีโปรแกรม การศึกษาแบบแคนาดาครบวงจรโปรแกรม หลักสูตรที่ถูกออกแบบโดยนักวิชาการที่ครอบคลุม และส่งเสริมทักษะในทุกๆ ด้าน ทั้งวิชาการ การแสดงและศิลปะ รวมถึงการขี่ม้า
มัธยมปลายที่แคนาดา Burnaby school district St. George's School โรงเรียนเซนต์จอร์จ - Vancouver, British Columbia
โรงเรียนประจำเอกชนขนาดใหญ่สำหรับเด็กผู้ชายเปิดรับนักเรียนเกรด 1 – 12 แยกเป็นระดับจูเนียร์ (เกรด 1- 7) และซีเนียร์ (เกรด 8 - 12) โรงเรียนตั้งอยู่ในเมืองแวนคูเวอร์ซึ่งมีบรรกาศและอุณภูมิที่เหมาะแก่การศึกษาเล่าเรียน ได้รับการยอมรับว่า เป็นโรงเรียนชั้นนำ มีมาตรฐานทางการเรียนสูงและเข้มงวด มุ่งเน้นทางวิชาการ ความเป็นผู้นำ และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อความ เป็นเลิศทั้งในและนอกห้องเรียน
ไปแคนาดา Burnaby school district Stanstead College โรงเรียนสแตนสเตท - Stanstead, Quebecโรงเรียนประจำสหศึกษาเอกชนในแคนาดาซึ่งเปิดรับนักเรียนเกรด 7 – 12 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ค่าเฉลี่ยของนักเรียน 12 คนต่อชั้นเรียน ภูมิทัศน์โรงเรียนล้อมรอบด้วยภูเขาของควิเบก และเวอร์มอนต์ โรงเรียนสแตนสเตท คอลเลจเป็นโรงเรียน สอนภาษาอังกฤษที่รวบรวมภาษาฝรั่งเศสทั้งในและนอกห้องเรียน นักเรียนโรงเรียนสแตนสเตท คอลเลจสามารถเข้าเรียน มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และอื่นๆ ทั่วโลก  
   
 
10 คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ High School ในแคนาดา
1. ถาม: 
ตอบ: 
โรงเรียนรัฐบาลกับเอกชนแตกต่างกันอย่างไร?
โรงเรียน Public school ในแคนาดาจะถูกแบ่งเป็นเขตการศึกษาต่างๆ ซึ่งแต่ละเขตจะขึ้นอยู่ภายใต้การศึกษาแต่ละเมืองมีโรงเรียนเพื่อรองรับตั่งแต่ Grade 1-12 แต่ละเขตจะแตกต่างกันตามขนาดและจำนวนประชากรในแต่ละพื้นที่ของแคนาดา โรงเรียน Private School นักเรียนส่วนใหญ่ เป็นชาวแคนาเดียนมีอัตราครูต่อนักเรียนที่ดีกว่าโรงเรียนของรัฐ แต่นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนต่างชาติยกเว้นโรงเรียนประเภท Prep School ที่มีนักเรียนชาวแคนาเดียวมากกว่า ส่วนหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมสิ่ง อำนวยความสะดวกต่างๆ จะมีคุณภาพ เทียบเท่ากับโรงเรียนรัฐบาล
2. ถาม: 
ตอบ: 
โรงเรียนในประเทศแคนาดาเปิดเทอมเมื่อไร?
1 ปีการศึกษาของโรงเรียนมัธยมประเทศแคนาดาจะเรียน 10 เดือนด้วยกัน แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาด้วยกัน คือ ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่เดือนกันยายน – มกราคม ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน บางเขตการศึกษาของรัฐจะเปิดภาคเรียนเตรียมความพร้อม Academic Transition Program รองรับนักเรียนต่างชาติเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน - สิงหาคมของทุกปีการศึกษา
3. ถาม: 
ตอบ: 
เรียนมัธยมเมืองไหนดี?
โรงเรียนมัธยมในประเทศแคนาดาจะตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม มีบรรยากาศที่เหมาะแก่การเรียน โรงเรียนแต่ละเขต การศึกษาของประเทศแคนาดาได้รับ การรับรองมาตรฐานโดยรัฐบาล จึงมั่นใจได้ว่ามีคุณภาพเทียบเท่ากัน
4. ถาม: 
ตอบ: 
ควรเข้าเรียนเกรดไหน?
การเรียนระดับ High School ของประเทศแคนาดาคือ เกรด 9 – 12 ส่วน เกรด 7 – 8 จะเป็นช่วง Middle School เตรียมตัวสำหรับ High School นักเรียนไทยควรจะเริ่มเรียนช่วงนี้ เพื่อการปรับตัวด้านภาษาที่ดี
5. ถาม: 
ตอบ: 
เลือกโฮมสเตย์ได้หรือไม่?
ทางเจ้าหน้าที่ประจำเขตการศึกษาจะเป็นผู้คัดเลือกและจัดหา Host Family ที่เหมาะสมกับนักเรียน โดยดูจากประวัติ และความสนใจด้านต่างๆ ของนักเรียน ซึ่งมั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้อยู่กับครอบครัวแคนาเดียนที่เหมาะสม อบอุ่น และเป็นกันเอง โดยการค้ดเลือก Host Family เจ้าหน้าที่จะตรวจความพร้อมของสภาพบ้าน โครงสร้างครอบครัว และ Host Family จะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเท่านั้น
6. ถาม: 
ตอบ: 
ประกันสุขภาพคืออะไร?
ประกันสุขภาพคือ หลักประกันคุ้มครองนักเรียนเมื่อเจ็บป่วยได้ไข้ หรือประสบอุบัติเหตุว่าจะได้รับการดูแลรักษา อย่างถูกต้องและเหมาะสม นักเรียนทุกคนจะมีประกันสุขภาพซึ่งทางโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการ
7. ถาม: 
ตอบ: 
ค่าเล่าเรียนระดับ High School เท่าไร?
ค่าเล่าเรียนส่วนใหญ่ใกล้เคียงกันในแต่ละเขตการศึกษาของรัฐบาลแคนาดาอยู่ที่ประมาณปีละ 12,000 ถึง 13,000 เหรียญแคนาดา และค่า Host Family ประมาณเดือนละ 800-850 เหรียญแคนาดาตามค่าครองชีพของแต่ละเมือง ส่วนโรงเรียน Private Prep School จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าโรงเรียนทั่วไปอยู่ที่ประมาณปีละ 40,000 - 50,000 เหรียญแคนาดารวม Boarding และ อาหาร
8. ถาม: 
ตอบ: 
มีนักเรียนไทยในแต่ละโรงเรียนมากหรือไม?
โรงเรียนแต่ละแห่งเขตการศึกษาของแคนาดาจะมีนักเรียนต่างชาติไม่เกินร้อยละ 4 ทำให้นักเรียนไทยมีไม่มาก บางโรงเรียนก็ไม่มีนักเรียนไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะนักเรียนจะได้ฝึกภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวแคนาดา ได้อย่างเต็มที่
9. ถาม: 
ตอบ: 
ต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนไปแคนาดา?
เตรียมเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มให้เพียงพอและเหมาะสม คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค และยารักษาโรคเท่าที่จำเป็น
10. ถาม: 
ตอบ: 
ควรไปซัมมเมอร์แคนาดาก่อนดีหรือไม่?
การไปซัมเมอร์ถือเป็นการไปทำความรู้จักประเทศแคนาดาได้เป็นอย่างดี นักเรียนจะได้เห็นวิถีชีวิติแบบแคนาเดียน ของจริง ทั้งนี้นักเรียนอาจมีโอกาสได้ไปชมโรงเรียนที่ตนเองสนใจ
   
   
  successcanada Thai-Canadian Chamber of Commerce การศึกษาแคนาดา ย้ายถิ่นฐานไปแคนาดา                อยากไปเรียนที่แคนาดา
เรียนต่อแคนาดา
 เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อแคนาดา  ศึกษาต่อแคนาดา หลักสูตรเรียนภาษา  โรงเรียนมัธยมศึกษาในแคนาดา  และมหาวิทยาลัย
  
 iSC - iStudycanada  |   สมาชิกศูนย์ศึกษาแคนาดาแห่งประเทศไทยภายใต้รัฐบาลแคนาดา  
  Tel: 02-658-7599, 086-086-0035,  081-868-3800 เพิ่มเพื่อน  
 ©2017 ISC - iStudycanada & iServiceCanada & docueasy English in Canada. All Rights Reserved - Thailand
©2017 Thai Canadian Education Centre. All Rights Reserved - Canada