เรียนต่อแคนาดา  เรียนต่อแคนาดา  ศึกษาต่อแคนาดา หลักสูตรเรียนภาษา  โรงเรียนมัธยมศึกษาในแคนาดา  และมหาวิทยาลัย  
iSC - iStudycanada  | สมาชิกคุณภาพศูนย์ศึกษาแคนาดาแห่งประเทศไทยภายใต้รัฐบาลแคนาดา

สอบถามข้อมูลแคนาดา
ศึกษาต่อแคนาดา    เรียนต่อแคนาดา                                                  เพิ่มเพื่อน
อยากทราบข้อมูลไปเรียนต่อแคนาดา  เรียนภาษาที่แคนาดา  แคนาดา  สอบถาม  ไปแคนาดา
เรียนภาษาที่แคนาดา โรงเรียนมัธยมในแคนาดา มหาวิทยาลัยในแคนาดา ซัมเมอร์แคมป์ในแคนาดา
work & study ในแคนาดา
เรียนต่อประเทศแคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา
เรียนต่อมัธยมที่แคนาดา
เรียนต่อมหาวิทยาลัยในแคนาดา
ไปซัมเมอร์แคมป์ที่แคนาดา
นักเรียนไทยในแคนาดา ไปแคนาดา ศูนย์ศึกษาแคนาดา
ไปเรียนแคนาดาต้องทำอย่างไร
หน้าแรก
เรียนภาษาที่แคนาดา
เรียนโรงเรียนมัธยมแคนาดา
เรียนต่อมหาวิทยาลัยแคนาดา
เรียนซัมเมอร์ที่แคนาดา
นักเรียนที่เรียนที่แคนาดา
เรียนต่อประเทศแคนาดา
ศูนย์ศึกษาต่อแคนาดา
ติดต่อศูนย์ศึกษาต่อแคนาดา
  
  Work Experience / Study & Work / Internship Program คืออะไร?

  work and study in canada
เป็นโปรแกรมพิเศษประกอบด้วยการ เรียนภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศส
  work and study in canada ฝึกงานได้รับค่าตอบแทน (paid) หรือไม่ได้รับค่าตอบแทน (unpaid) แต่ได้ฝึกงานตามสายงานที่ต้องการ
  work and study in canada โปรแกรมมีระยะเวลาตั้งแต่ 6 - 8 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับภาษาของนักเรียน
  work and study in canada ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 - 19 ปีขึ้นไปมีพื้นฐานภาษาดี

  work and study in canada โปรแกรมจะแบ่งเป็นช่วงเรียนภาษา 50% และช่วงฝึกงานภาคสนาม 50%


  หลักสูตรต่างๆ ในส่วนของการเตรียมตัวฝึกงาน Internship Preparation Workshop

  เตรียมตัวไปแคนาดา Workplace Preparation การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
   เสริมสร้างความรู้ความชำนาญด้าน การใช้ภาษาและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำงานในบริษัทที่ต้องใช้การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
   โดยเน้นเนื้อหาที่คำศัพท์ต่างๆ เทคนิคการเข้าสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิผลและจริยธรรมในการทำธุรกิจ ของประเทศในแถบอเมริกาเหนือ


  เรียนต่อแคนาดา Business Writing Skills ทักษะการเขียนเชิงธุรกิจ
   ช่วยเสริมสร้างความชำนาญในการเขียนเพื่อการ สื่อสารการเขียนข้อเสนอทางธุรกิจนักเรียนจะได้ฝึกเขียนและพัฒนาปรับปรุง Resume และจดหมาย
   นำเสนอต่างๆ


  ไปแคนาดา Business Interview Skills ทักษะการสัมภาษณ์เชิงธุรกิจ
  
เน้นสร้างทักษะเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ทั้ง แบบส่วนตัว ออนไลน์ และทางโทรศัพท์ จะมีการบันทึกเทปขณะฝึกหัดและฟังคำวิจารณ์เพื่อปรับปรุงความเป็น
   มืออาชีพของคุณ ทั้งวิธีนำเสนอ การออกเสียง และการใช้ภาษาที่ถูกต้อง


  ไปแคนาดา JOBS - Job Opportunities and Business Success โอกาสทางการงานและความสำเร็จทางธุรกิจ
  
 เรียนรู้วิสัยทัศน์วัฒนธรรมการทำงานของชาวแคนาเดียน เกณฑ์มาตรฐานในการว่าจ้างงาน และการจัดการงาน บุคคล นักเรียนจะได้พิจารณาถึงคุณสมบัต
ิ   ของตัวเอง ที่มีผลต่อตลาดการจ้างงาน นอกจากนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม เครือข่ายการทำงาน และเตรียมพร้อมเพื่อความสำเร็จ
   ทางการงาน
   
ILAC แคนาดา
Toronto and Vancouver
เรียนภาษา ILAC - International Language Academy of Canada
จุดเด่น เป็นสถาบันภาษาเอกชนขนาดกลางที่ก่อตั้งมายาวนาน มี 2 สาขาในแวนคูเวอร์และโตรอนโต บรรยากาศการ เรียน เป็นกันเองเหมือนอยู่ที่บ้าน มีการผสมผสานวัฒนธรรมหว่างประเทศของนักเรียนมีบทเรียนภาษาอังกฤษพิเศษ สำหรับนักเรียนต่างชาติจากนานาประเทศ มีรางวัลการันตีมากมาย พร้อมครูผู้เชี่ยวชาญการสอนที่ผ่านการรับรอง จากมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ดูแลให้บริการอย่างมืออาชีพ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ที่พักปลอดภัยและ ราคาไม่แพง มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่สนุกสนาน

เรียนภาษา Intensive English + Self Placement Internship
   - เรียนภาษา 50% ฝึกงาน 50%
   - เตรียมการฝึกงานเช่นทักษะการสัมภาษณ์ การสื่อสารสำหรับความเป็นมืออาชีพและมารยาทในที่ทำงาน
   - ใบรับรองการฝึกงานหลังจบโปรแกรม
   - หางานด้วยตนเอง

เรียนภาษา
Intensive English + Guarantee Placement Internship (Hospitality and Resort)
   - เรียนภาษา 50% ฝึกงาน 50%
   - เตรียมการฝึกงานเช่นทักษะการสัมภาษณ์ การสื่อสารสำหรับความเป็นมืออาชีพและมารยาทในที่ทำงาน
   - ใบรับรองการฝึกงานหลังจบโปรแกรม
   - การันตีสัมภาษณ์งาน 3 แห่ง ค่าตอบแทน 10.25 เหรีญแคนาดาต่อชั่วโมง


ILAC - International Language Academy of Canada

แคนาดา
Montreal, Toronto and Vancouver
เรียนภาษา ILSC - International School of Canada
จุดเด่น เป็นสถาบันเรียนภาษาเอกชนขนาดกลาง มีสาขา 3 แห่ง ในเมืองแวนคูเวอร์ (ใกล้ Pacific Mall) โตรอนโต และมอนทรีออล มีหลักสูตรให้เลือกมากมายทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลายหลัก สูตรประกอบกันตามที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับความสนใจ เป้าหมาย ระดับภาษาอังกฤษ และตารางเวลาหลักสูตร ส่วนใหญ่มีให้เลือกในหลายระดับ และใช้เวลาเรียน 4 สัปดาห์ เมื่อจบแต่ละหลักสูตรจะมีการวัดระดับภาษา นักเรียน สามารถเลือกเรียนหลักสูตรใหม่ หรือเรียนหลักสูตรเดิมในระดับที่สูงขึ้นก็ได้

เรียนภาษา Volunteer Internship Program - VIP (Unpaid Work Programs) เป็นโปรแกรมเรียนและฝึกงานแบบอาสาสมัคร การทำงานแบบอาสาสมัครในแคนาดา (ไม่ได้ค่าตอบแทน) ไม่จำเป็นต้องขอ Work Permit และในกรณีที่นักเรียน ต้องการอยู่ในแคนาดาระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ค่าตอบแทน แต่นักเรียนจะได้ประโยชน์ระยะยาว จากการฝึกงานระยะสันนี้ เนื่องจากได้ฝึกงานแบบมืออาชีพ และได้ฝึกในสาขาที่นักเรียนต้องการ นักเรียนจะได้ เรียนรู้การทำงานแบบตะวันตก ได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เมื่อจบการฝึกงานนักเรียนสามารถ ขอจดหมายรับรองการทำงานจากบริษัท และนำประสบการณ์การทำงานนี้มาใส่ในประวัติการทำงานของนักเรียนได้

เรียนภาษา Work Experience Program - WEP (Paid Work Programs) เป็นโปรแกรมพิเศษ ประกอบด้วยการเรียนภาษา อังกฤษ หรือฝรั่งเศส และการฝึกงานแบบได้รับค่าตอบแทน ในสถานประกอบการของชาวแคนาดามีระยะโปรแกรม ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ค่าจ้างเฉลี่ย 8 - 15 เหรียญแคนาดาต่อชั่วโมง

เรียนภาษา
Combo VIP + WEP เป็นโปรแกรมที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่ต้องการฝึกงานทั้งสองรูปแบบ ลักษณะของโปรแกรมจึงเป็นการผสมผสานระหว่างโปรแกรมทั้งสองข้างต้น ระยะเวลาของโปรแกรมนี้เริ่มจาก 8 เดือนขึ้นไป นักเรียนจะต้องมี Study Permit และต้องขอ Work Permit เพราะจะต้องทำงานแบบได้รับค่าตอบแทน


ILSC - International School of Canada

 
  successcanada Thai-Canadian Chamber of Commerce การศึกษาแคนาดา ย้ายถิ่นฐานไปแคนาดา                อยากไปเรียนที่แคนาดา
เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อแคนาดา  ศึกษาต่อแคนาดา หลักสูตรเรียนภาษา  โรงเรียนมัธยมศึกษาในแคนาดา  และมหาวิทยาลัย
 iSC - iStudycanada  | สมาชิกคุณภาพศูนย์ศึกษาแคนาดาแห่งประเทศไทยภายใต้รัฐบาลแคนาดา

สอบถามข้อมูลแคนาดาเพิ่มเพื่อน  
©2017 ISC - iStudycanada & iServiceCanada & dEC - docueasy English in Canada. All Rights Reserved - Thailand
©2017 Thai Canadian Education Centre. All Rights Reserved - Canada