เรียนต่อแคนาดา    เรียนต่อแคนาดา                                                   Tel: 02-658-7599, 086-086-0035
   081-868-3800
 Line: @istudycanada 
เพิ่มเพื่อน อยากทราบข้อมูลไปเรียนต่อแคนาดา  เรียนภาษาที่แคนาดา  แคนาดา  สอบถาม  ไปแคนาดา
iStudycanada สมาชิกศูนย์ศึกษาแคนาดาแห่งประเทศไทยภายใต้รัฐบาลแคนาดา
เรียนต่อแคนาดา  ศึกษาต่อแคนาดา หลักสูตรเรียนภาษา  โรงเรียนมัธยมศึกษาในแคนาดา  และมหาวิทยาลัย
เรียนภาษาที่แคนาดา โรงเรียนมัธยมในแคนาดา มหาวิทยาลัยในแคนาดา ซัมเมอร์แคมป์ในแคนาดา
work & study ในแคนาดา
เรียนต่อประเทศแคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา
เรียนต่อมัธยมที่แคนาดา
เรียนต่อมหาวิทยาลัยในแคนาดา
ไปซัมเมอร์แคมป์ที่แคนาดา
นักเรียนไทยในแคนาดา ไปแคนาดา ศูนย์ศึกษาแคนาดา
ไปเรียนแคนาดาต้องทำอย่างไร
หน้าแรก
เรียนภาษาที่แคนาดา
เรียนโรงเรียนมัธยมแคนาดา
เรียนต่อมหาวิทยาลัยแคนาดา
เรียนซัมเมอร์ที่แคนาดา
นักเรียนที่เรียนที่แคนาดา
เรียนต่อประเทศแคนาดา
ศูนย์ศึกษาต่อแคนาดา
ติดต่อศูนย์ศึกษาต่อแคนาดา

ไอเอสซี การศึกษาแคนาดา - หนึ่งในสมาชิกคุณภาพศูนย์ศึกษาแคนาดาแห่งประเทศไทย

การเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อพัฒนาตนเอง และไม่ว่าจะศึกษาวิทยาการแขนงใด ผลพลอยได้อย่างหนึ่งนอก เหนือ จากประโยชน์ของการศึกษาในชั้นเรียน คือ ประสบการณ์และการเข้าถึงชีวิตต่าง แดนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ อาจจะสัมผัสได้อย่างลึกซึ้งจากตำรา

ด้วยเหตุ นี้เอง iSC ตัวแทน สถานศึกษาจากประเทศแคนาดา จึงเล็งเห็นถึงคุณค่าในการศึกษาต่อต่างประเทศเป็นสำคัญโดยเฉพาะประเทศ แคนาดา ที่ซึ่งมีมาตรฐานทางการศึกษาสูงและ รัฐบาลแคนาดาได้ให้ความสำคัญโดยจัด สรรงบประมาณ ของรัฐแต่ละปีในเรื่องการศึกษามาก ที่สุดในกลุ่ม G8 อีกทั้งยังเพียบพร้อมในแง่คุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศประกอบ กับการที่แคนาดาได้รับคัดเลือกจากองค์ การสหประชาชาติ ให้เป็นประเทศ ที่น่าอยู่อันดับ หนึ่งของโลกติดต่อกันเป็นเวลา 7 ปีและมีความปลอดภัยสูง

ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลแคนาดายังส่งเสริมความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ทำให้แคนาดาเปรียบเสมือนเบ้าหลอมทาง วัฒนธรรมของชาติต่างๆ ซึ่งนักศึกษาจากนานาชาติจะเกิดความอุ่นใจในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกันเอง อีกประการหนึ่ง iSC ตระหนักถึงการเป็นหนึ่งในเครือข่ายศูนย์การ ศึกษาแคนาดาในประเทศไทย (ซีอีซี) จึงมีความพยายามในการผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะทางภาษาอังกฤษ ในต่างแดน หมุนกงล้อทางการศึกษาให้เคลื่อนไปอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยการเลือกสรรสถานศึกษาในแคนาดาที่คุ้มค่าแก่การเก็บเกี่ยวขุมทรัพย์ แห่งปัญญาเพื่อนำ ประสบการณ์นั้นมาพัฒนาตนเอง
เรียนนอก

“การศึกษาเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนซึ่งทาง iSC ตระหนักอย่างดี ความสำเร็จของเราทุกคนนั้นสามารถแสวงหา ได้ไม่ว่าจะ ตัดสินใจ เรียนวิชาอะไร ที่ไหน หรืออย่างไร แต่ท้ายสุดแล้ว การที่นักเรียนได้มีโอกาสไปศึกษา ณ สถาบันที่มาตรฐานสูงนั้น จะมีแวดล้อม การศึกษาที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จตามที่เราตั้งเป้าไว้ ดังนั้นทาง iSC ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา อย่างแท้จริง ขอยืนยัน ว่าประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่ มีบรรยากาศการศึกษาที่ดี รวมไปถึงมาตรฐานที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก นักเรียนจะมีโอกาส ที่ดีกว่าเพื่อ ไปสัมผัสความ น่ารักของประเทศแคนาดาซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เก็บเกี่ยว เมล็ดผลของการศึกษา”

มาร์ค สงวนปิยะพันธ์
Mark Sanguanpiyapand
Senior Advisor & Director - Thailand | Canada
M.S., Operations Research, Columbia University
B.S., Technology, Indiana State University
แนะแนวแคนาดา
ไปแคนาดา
“iSC เรารู้ว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน การเลือกเรียนในสิ่งที่ตนชอบ และถนัด จะทำให้ ประสบความสำเร็จในชีวิต ดังนั้นการ แนะแนวการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบ รู้จัก และเข้าใจตนเองจึงมีความสำคัญมาก ทั้งนี้ทั้งนั้นสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนดี มีสิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่ดี จะช่วยส่งเสริม พัฒนา และดึงศักยภาพของ ผู้เรียนออกมาได้อย่างเต็มที่ iSC เราเชื่อว่าประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่เหมาะแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และได้รับการยอมรับ จากทั่วโลกว่าเป็นสถานศึกษาที่ดีที่สุดอีกด้วย”

บอล ทิติการ์ วงศ์ลังกา
Bon Titika Wonglungka
Student Services - Thailand
M.Ed., Educational Psychology & Guidance, Chiangmai University
B.A., Philosophy, Chiangmai University

แนะแนวการศึกษาแคนาดา
เรียนต่อแคนาดา
"When you think of Canada, there are more than just a beautiful postcard pictures of dramatic mountains, green forests, grizzly bears and wild salmons. Canada is the land multicultural society and Canadian are known for their Honesty, Friendly, and Polite.  Study in Canada not only give you the best academic standards but you will be living in the safest communities as well.  This is the reason why Canada is in the top 5 of best country to live in the world."

พริ้ม อนุชิดา มหันตคุณ
Prim Anuchida Mahuntakhun
Student Activities Coordinator - Thailand | Canada
ติดต่ิอ Prim
เรียนต่อ
“การค้นหาข้อมูลหรือเลือกสถานที่ในการศึกษาต่อนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือการได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนเกี่ยวกับหลักสูตรหรือสถาน ศึกษาที่นักเรียนจะเดินทางไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่ iSC ยึดมั่นและทำอย่างต่อเนื่องมาโดย ตลอด คือ การให้ข้อมูลแก่นักเรียนอย่างถูกต้องพร้อมกับช่วยเหลือ นักเรียนในการค้นหาสาขาวิชาและท้ายที่สุด สิ่งที่สำคัญคือ การค้นพบในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตนเอง”

เอมมี่ อำไพ ธงเกียรติเจริญ
Ampai Thongkiatcharoen
Consultant - Thailand
B.A., Silpakorn University

แคนาดา
ไปนอก

“ทางเรามีความมั่นใจประเทศแคนาดาซึ่งเป็นประเทศที่น่าอยู่ ปลอดภัย พลเมืองมีความซื่อสัตย์มีจริยธรรมและคุณธรรม มีความตรงไปตรงมาอย่างแท้จริงและที่สำคัญ ที่สุดมีความจริงใจต่อกัน ประเทศนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จะวางแผนไปศึกษาต่อ ทำงานหรือย้ายถิ่นฐานไปอยู่อาศัยอย่างยิ่ง”

Consultant - Canada
แนะแนวการศึกษาแคนาดา

 

Educational Events ที่ผ่านมา
                         อยากไปเรียนที่แคนาดา
เรียนต่อแคนาดา
 เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อแคนาดา  ศึกษาต่อแคนาดา หลักสูตรเรียนภาษา  โรงเรียนมัธยมศึกษาในแคนาดา  และมหาวิทยาลัย
 iSC - iStudycanada  |   สมาชิกศูนย์ศึกษาแคนาดาแห่งประเทศไทยภายใต้รัฐบาลแคนาดา
  Tel: 02-658-7599, 086-086-0035,  081-868-3800 เพิ่มเพื่อน
 ©2017 ISC - iStudycanada & iServiceCanada & docueasy English in Canada. All Rights Reserved - Thailand
©2017 Thai Canadian Education Centre. All Rights Reserved - Canada
j